Home 2017-10-17T13:12:35+00:00

Wat wij doen

Wij creëren verbinding in organisaties, waarmee succes én geluk centraal komen te staan SoulSearchers ontwikkelt stevige organisatieculturen door te werken aan een heldere emotionele purpose, veerkracht van medewerkers en resultaatgerichte, echte ontmoetingen waarin aandacht, focus en persoonlijke drijfveren centraal staan.

SoulSearchers verzorgt organisatie- en leiderschapsontwikkeling, team- en individuele coaching. Van korte workshops tot lange (interim) trajecten.

Meer weten over onze missie? Lees hier verder

Facts & Figures

WE ZIEN DAT ORGANISATIES VAAK NIET AANPAKKEN WAAR HET WERKELIJK OM GAAT:

70% VAN DE MEDEWERKERS IS NIET ‘ENGAGED’ MET ZIJN WERK;
MAAR 8% VAN DE MEDEWERKERS ERVAART WERKGELUK*.

*onderzoek van Gallup, 2013

0%
VAN DE LEIDERS WEET ONVOLDOENDE WAT PERFORMANCE VERGROOT
0%
VAN DE ORGANISATIECULTUUR VERANDERINGSTRAJECTEN MISLUKT
0%
VAN DE MEDEWERKERS HEEFT EEN BURNOUT
0%
VAN DE VERGADERINGEN WORDT ‘UITGEZETEN’

Onze aanpak

Wij faciliteren organisaties die de ambitie en het lef hebben om succes èn werkgeluk centraal te zetten. Dat betekent dat wij spannende ontwikkeltrajecten ontwerpen en begeleiden. We doen dit door met de klant mee te reizen en samen op zoek te gaan naar wat er nodig is om de ziel weer terug te krijgen in organisaties, haar professionals en leiders. We faciliteren organisatieontwikkeling, we trainen en coachen. Altijd ervaringsgericht, interactief en werkend met wat er is.

De SoulSearchers aanpak:

is bewezen effectief op performance, veerkracht & werkgeluk

Is een unieke combinatie van Design Thinking, Theory U, Mindfulness & Art of Hosting

faciliteert dat verandering vanuit de mensen in de organisatie komt met blijvende impact als resultaat

is vernieuwend in het creëren van bredere blik & andere context door Mindfulness Based Interventies

Een krachtige organisatie- identiteit ontstaat wanneer je met elkaar werkt vanuit: purpose, de bedoeling, wanneer medewerkers zich verbonden voelen vanuit hun drijfveren met de organisatie(doelen), en wanneer er in sturing en besluitvorming ook echt contact en commitment ontstaat. SoulSearchers kijkt naar en intervenieert op deze drie elementen om zo de performance van de organisatie en het werkgeluk van haar medewerkers te vergroten.

  • Purpose

    De tijd van beheersen en ‘managen’ van verandering is voorbij. De omgeving vraagt een voortdurende aanpassing van organisaties, waarin vaak nog onduidelijk is welke kant het opgaat. Om je als medewerker aan je organisatie te verbinden en om in de grote complexiteit de juiste beslissingen te nemen moet je weten waar de organisatie echt voor staat. Wat is de werkelijke, hogere bedoeling en richting. Het is een misvatting dat dit van leiders alleen moet komen; het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit verhaal helder te krijgen. Om te gaan werken – zoals in het publieke domein wordt gezegd- vanuit De Bedoeling ipv vanuit de systeemwereld. Of zoals in corporates wordt gesteld: vanuit Purpose! Onze interventies bestaan vaak uit collectieve sessies met grote diversiteit aan deelnemers waarin we de context verbreden en de purpose van de organisatie/het team verscherpen. Context, emotionele intelligentie, strategie & gedrag komen hier samen en maken we expliciet.

  • Drijfveren

    De transitie-fase waarin we ons bevinden, daagt ons uit om te vertrouwen op ratio én in verbinding te zijn met ons innerlijk kompas, anders te kijken naar de werkelijkheid en steeds opnieuw te werken met wat er is. Van zowel leiders als medewerkers vraagt dit allereerst dat we automatische patronen doorbreken, emotionele intelligentie verstevigen en creativiteit en veerkracht ontwikkelen. We hebben het over (collectieve) gedragsverandering, waarvoor bewustzijn van je houding en handelen de basis is. Onze interventies zijn trainingen gericht op het ontwikkelen van deze vaardigheden & collectieve sessies om af te stemmen en te doorleven welke verantwoordelijkheid en werkwijze hierbij passen. Experimenteren, reflectie, contact maken, en nieuwe afspraken vastleggen zijn kenmerkend voor onze aanpak.

  • Rituelen

    Veel organisaties willen weg van een angstcultuur, moeten ontschotten en wantrouwen wegnemen. De ambitie is een lerende cultuur, waarin kracht & kwetsbaarheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, fouten maken & leren hand in hand gaan. Dit vraagt verbinding. De meest gangbare manier van verbinden zit verstopt in overlegstructuren, die vol zitten met automatische patronen. De methode is vaak een vergaderstructuur, waar weinig energie van uit gaat. Onze interventies zijn gericht op het ontwerpen van meetings/ ontmoetingen die er toe doen. We zetten in op nieuwe werkvormen, verdiepend luisteren, afwisselen tussen actie en reflectie en verantwoordelijkheid nemen in het gesprek. Resultaat: effectieve organisatierituelen voor sturing, innovatie, besluitvorming, wekelijks overleg, die energie geven. Onze interventies zijn gebaseerd op the Art of Hosting, en geïnspireerd vanuit de Corporate Antropologie.

Over ons

‘The success of the intervention depends on the interior condition of the intervenior’

Voor ons betekent deze verwachtingsvolle opvatting dat we ons innerlijk kompas dagelijks voeden, dat we met aandacht en creativiteit in contact zijn met onze opdrachtgevers, deelnemers en coachees. We werken met wat er is, en bevragen wat er vermeden wordt.
We ambiëren zelf ook zowel succes als geluk. Werk is belangrijk voor ons, maar net zo goed brengen we tijd met ons gezin, vrienden en familie door. We mediteren en vieren successen (met bubbels). We zijn verbonden met onszelf en de wereld om ons heen. Direct, modern, betrouwbaar, vrij, met hart en ziel en twinkling eyes zijn kenmerken van SoulSearchers.

Alice Read
Alice Read06 20 364 892
Alice houdt zich het liefst bezig met het creëren van wendbare en vitale organisaties, waar mensen met plezier werken aan de dingen die ertoe doen. Mensen helpen om weer in contact te komen met hun eigen emotionele drijfveren en waarden. Ze beweegt gemakkelijk tussen inhoud, resultaat en proces. Vanuit verbinding weet ze beweging te creëren door samen op zoek te gaan naar wat er echt speelt. Ze combineert hierin kracht en kwetsbaarheid. En durft te benoemen wat er lijkt te zijn, zonder de aansluiting met de ander te verliezen. Een stevige gesprekspartner op niveau wanneer nodig. Door op deze manier samen anders te kijken ontstaat er helderheid en inzicht in waar het werkelijk om gaat.

‘Waar ik van ben? Genieten van het leven, anders kijken, kracht én kwetsbaarheid, zeggen waar het op staat en bespreken waar het echt over gaat. ‘

Alice heeft meer dan 15 jaar stevige management en trainingservaring. Ze heeft een stevig, generalistisch commercieel profiel, scherp in analyse gecombineerd met hoge mate van sensitiviteit. In diverse managementrollen binnen corporate organisaties (o.a. Ahold) heeft ze grote veranderingen aangestuurd en vanuit die hoedanigheid de organisatiedynamiek ervaren. Als zelfstandig ondernemer zet ze de laatste jaren haar kracht en sensitiviteit vooral in om samen met anderen in organisaties te bepalen waar het werkelijk om gaat.

Maartje van Rossum
Maartje van Rossum06 47 398 125
Maartje houdt zich het liefst bezig met organisatievraagstukken waarbij zowel de ontwikkeling van professionals als het verstevigen van de organisatie identiteit centraal staan.
Vaak wordt geroepen dat de cultuur moet veranderen, maar soms helpt een structuurwijziging ook om bepaald gedrag te stimuleren.

Organisaties bestaan uit mensen met bepaalde automatische(gedrags)patronen, werkwijzen en manieren van ontmoeten en sturen.
Veranderingen worden alleen niet altijd op deze vlakken doorleefd.

Door stil te staan, te kijken vanuit verschillende perspectieven en heel concreet met elkaar aan de slag te gaan, ontstaan nieuwe verhoudingen en manieren van samenwerken.

Waar ik van ben? ‘Mensen wakker maken, energiegevende interactieve programma’s ontwerpen, bewustzijn creëren in organisaties en vernieuwende meetings ontwikkelen!’

Maartje heeft 10 jaar ervaring met het begeleiden van verandertrajecten in de rol van procesbegeleider, projectleider of (team)coach.
Bij, gemeenten, de politie(academie), woningbouwcorporaties, hogescholen, universiteiten, welzijnsinstellingen en de zorgsector.

Nieuwsgierig geworden?

Type opdrachten

SoulSearchers begeleidt een aantal langere ontwikkeltrajecten. Voorbeelden hiervan zijn:

“We zijn benieuwd wat jullie plan wordt.”
Culturen zijn continu in ontwikkeling, dus een cultuurverandertraject begeleiden is altijd een wat bijzondere vraag. Wie zijn wij om een cultuur te veranderen, en is dat uberhaupt te doen? Wil je meer begrijpen van je organisatiecultuur en werkelijk zien wat er speelt in de dynamiek van je organisatie?

Lees verder

“Elke week weer naar dezelfde vergadering.”
Overleggen, overleggen overleggen. We ontmoeten bij 1 van onze klanten een cultuur waar zorgvuldig afwegen en alles precies goed doen besluitvorming in de weg staat. Door de MT-vergadering te hacken en met Deep Democracy besluitvorming te organiseren ontstaat er een positieve ervaring in het samen anders doen, met als resultaat een gedragen en kwalitatief goed besluit. Wil je meer weten over onze Overleghackers training?

Lees verder

Kernwaarden die gelden totdat de marge onder druk staat.”
In onze verandertrajecten is er veel aandacht voor de koppeling van hard en zacht. Aan de koppeling van houding en gedrag aan de inhoud van het werk. We ontwikkelen samen met medewerkers leidende principes die richting geven aan houding en gedrag in het dagelijks werk. Zodat kernwaarden niet alleen worden bedacht en opgeschreven, maar ook echt voorgeleefd, doorleefd en doorgegeven kunnen worden. Ook als het even lastig is en je de taaiheid ontmoet.

“Ik laat een stukje van mezelf thuis vandaag.”
Wij zijn gecertificeerd partner van de Myer Briggs Type Indicator. De Myer Briggs Type Indicator (MBTI) is een waarderend en gemakkelijk toepasbaar instrument om meer inzicht te krijgen in wat jouw natuurlijke voorkeursstijl is in je gedrag. Het geeft inzicht in jezelf, maar zeker ook in teamgenoten of samenwerkingspartners.

Lees verder

Onze klanten willen graag een plattere organisatie worden, sturen vanuit vertrouwen, kwaliteiten van mensen meer centraal stellen, en zelfsturing invoeren. Bij dit laatste worden we wat voorzichtig, aangezien zelfsturing geen doel op zich kan zijn. Zelfsturing kan bijdragen wanneer medewerkers graag meer ruimte willen, of wanneer de systeemwereld teveel sturend is geworden en dit ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening aan de klant.

Lees verder

“Organisaties die in staat zijn om te gaan met een veranderende wereld, hebben leiders die zichzelf als instrument van verandering zien”, aldus hoogleraar Harrie Aardema in 2012. Hij schetst dat verbindend leiderschap vraagt dat je je kan verbinden met de context en de mensen om je heen, pas mogelijk is als je persoonlijk leiderschap ervaart. Wij zien dat leiders die de verbinding weten te maken tussen mensen en de bedoeling ofwel de emotional purpose van een organisatie gewaardeerd worden en succesvol zijn. Zij geven vertrouwen, creëren beweging, zetten hun intuïtie in en maken ruimte voor wat zich aandient.

Lees verder

Door middel van mindfulness trainen wij medewerkers in het anders kijken naar hun werk. Ze verkennen hun automatische patronen, leren effectiever te schakelen tussen doen en zijn en ontwikkelen meer focus en zelfinzicht. In 8 wekelijkse trainingssessies van 2,5 uur oefenen we met mindfulnessvaardigheden, communicatie en reflecteren we op ieders werksituatie. De training vindt plaats in groepsverband. Er is een telefonische intake, en je ontvangt audiotracks en een werkboek voor de thuisbeoefening.

SoulSearchers biedt individuele coaching op maat. Persoonlijke en werkgerelateerde thema’s zijn de aanleiding. We verdiepen het inzicht in jezelf, verkennen automatische patronen en de dynamiek die je meebrengt in het contact. Resultaat: meer inzicht, nieuw gedrag, meer balans en veerkracht. Een coachingstraject bestaat meestal uit 6-8 sessies van 1,5 uur. Een vrijblijvend intakegesprek maakt hier onderdeel van uit.

“Learning communities are emerging entities that exist around working and learning together on a common purpose.”
Docenten zijn gepassioneerde types, die energie halen uit het werken met studenten, die graag geven, en andere mensen dingen leren. Die passie wordt de laatste jaren verdrongen door regels vanuit de systeemwereld van de onderwijsinstellingen. Het individuele vak van de leraar is daarmee nog geïsoleerder geworden, terwijl het onderwijs van de toekomst vraagt dat we meer gezamenlijk leren. Niet alleen om het werkgeluk van de docent te doen groeien, maar ook omdat de student klaargestoomd wil worden voor vraagstukken van deze tijd, waar verbinden en samenwerken een must zijn.

Lees verder

Samenwerken

Wij staan voor kwaliteit! Daarom zijn we verbonden aan, en werken we graag samen met de volgende organisaties:

Centrum voor Mindfulness
Van Vieren
Dock 20
Nature Quest
Bureau van betekenis

Klanten

SoulSearchers workshop was an eye-opener. It helped us to get a different perspective and to realize the importance of taking care of our well-being, in order to get more energy for our professional and personal lives. With these times of constant changes and pressure, I really believe that focusing on employees’ well-being is crucial for high engagement and sustained productivity. And I like the way SoulSeachers want to support companies in doing so.

LINDA KEM, GLOBAL BRAND MANAGER UNILEVER

Soulsearchers heeft ons geholpen om na te denken over waarom wij eigenlijk iedere dag naar kantoor komen. Weg met alle ballast en door met één purpose: Safety Dashboard. Met Safety Dashboard zorgen we nu iedere dag dat bedrijven over de hele wereld een stukje veiliger worden door de mensen op de werkvloer beter te betrekken bij het geven van inzicht en vinden van oplossingen.

SJAAK DE HAAN, MANAGING DIRECTOR SAFETY DASHBOARD

Soulsearchers heeft een grote meerwaarde gehad in het leiden van bijeenkomsten waar meerdere krachtenvelden tegelijk spelen en waar zij samen met ons docententeam aan de vormgeving van een learning community hebben gewerkt. Kenmerkend voor SoulSearchers is het dienstbaar leiden van bijeenkomsten. Dat wil zeggen onzichtbaar als dat kan en op een respectvolle en tegelijkertijd doortastende manier interveniëren zodat de boel openbreekt, op een ander spoor zet of tot een gezamenlijke conclusie leidt

IBTISAM DAOUDI, DOCENT HOGESCHOOL AMSTERDAM

Inspiratie

We werken vanuit een aantal principes en maken hier onze eigen mix van.

We zijn gegrepen door de corporate antropologie, de effecten van mindfulness in organisaties, werken veel en graag met het U-proces voor duurzame verandering van Scharmer, organisatieopstellingen, design thinking, Deep Democracy en Art of Hosting.

Boekentips:

Corporate Tribe, van Danielle Braun & Jitske Kramer
Reinventing Organisations, van Frederic Laloux
De Bedoeling, van Wouter Hart
Emotional Agility, van Susan David

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Nieuwsgierig geworden en heb je een voorstel dat je aan ons wilt voorleggen? We ontmoeten je graag!

Maartje

06 47 398 125
Maartje@soulsearchers.nl

Alice

06 20 364 892
Alice@soulsearchers.nl

Kom in contact met ons